Besökarentréer till Studia

På grund av att Slush-evenemanget pågår samtidigt är den södra entrén förlagd till Studia dörren i ändan av Lokmannagatan. Den norra entrén på parkeringshusets sida är i normalt bruk. Entréerna är öppna tisdag kl. 8–18 och onsdag kl. 8–17.

Kartta

Öppettider

Tisdag 29.11.2016 kl. 9–17
Onsdag 30.11.2016 kl. 9–16

Biljetter

Inträdesbiljetter kan köpas under evenemangets öppettider i Mässcentrets kassor. Biljetterna kostar 12 €/st.

 

Fritt inträde

Medlemmar av Finlands gymnasistförbund (medlemskort ska uppvisas), beväringar och civiltjänstgörare (tjänstgöringsintyg ska uppvisas), studiehandledare, rektorer, lärare och gruppledare kommer avgiftsfritt in på mässan genom att registrera sig som besökare.

Registrera dig här

 

Glöm inte att skriva ut ett rockmärke i samband med registreringen. Rockmärket går inte att avläsa från telefonens skärm. Arbetslösa personer kommer avgiftsfritt in på mässan genom att uppvisa intyg över att de är arbetslösa.

 

Andra samtidigt pågående evenemang onsdag 30.11.

I Mässcentret hålls samtidigt fackmässan Sijoitus-Invest i hall 3 samt teknologi- och startup-evenemanget Slush. Studias utställare och besökare kan besöka Sijoitus-Invest-evenemanget avgiftsfritt genom att registrera sig till evenemanget antingen på förhand på webben eller vid Mässcentrets entréer. Till Slush-evenemanget kommer Studias besökare inte in utan särskild inbjudan eller inträdesavgift.

Program (på finska): se www.studiamessut.fi

pieni-hero2