Skip to content

Oposeminaarit

Studia 2022 -messut haluaa tarjota ohjelmaa on myös opoille! Sopo ry:n kanssa yhteistyössä toteutettua ohjelmaa on tarjolla molempina messupäivinä Jatkuvan oppimisen ohjelmapisteellä kello 9.30-12.00.

Oppilaitokset ja yritykset

Rekisteröidy kävijäksi

 

Uusi seminaarikokonaisuus tarjoilee tuoreita näkemyksiä 

Studia-messujen uutuus on eri koulutusasteiden opintojenohjaajille suunnattu seminaari, jonka sisältö jakaantuu kahteen keskeiseen osioon: jatko-opintoihin hakeutumiseen tulevaisuudessa sekä nuorten jaksamiseen liittyviin haasteisiin ja mahdollisiin ratkaisuihin. Studia-messujen opoille suunnattua sisältöä on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä Suomen opinto-ohjaajat – Sopo ry:n kanssa.

Keskiviikko 23.11.

Maailma on auki jatko-opintoihin – opinto-ohjaajalle tietoa ja tukea omaan ohjaustyöhön 

23.11.2022 klo 09:30-10:00

Miten hakeudutaan koulutukseen Opintopolku.fi -palvelussa – paljon jo tuttua, lisäksi uutta! Esiintymässä Riku Hanhinen ja Topias Kähärä, Opintopolku.fi -asiantuntijat.

23.11.2022 klo 10:00-10:30

Avoin korkeakouluopetus tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia eri kohderyhmille ja voi toimia myös väylänä tutkinto-opiskelijaksi. Esiintymässä Tiina Hakkarainen, kehittämispäällikkö, Tampereen ammattikorkeakoulu.

23.11.2022 klo 10:30-11:00

Tule kuulemaan viimeisimmät kuulumiset, missä ammattikorkeakoulut menevät opiskelijavalinnoissaan! Ammattikorkeakoulut ovat jatkaneet opiskelijavalintojen kehittämistä vuodesta 2021 lähtien AMK-opiskelijavalinnat-konsortiossa. Esiintymässä Marko Borodavkin, projektipäällikkö, AMK-opiskelijavalinnat-konsortio, Metropolia Ammattikorkeakoulu.

23.11.2022 klo 11:00-11:30

Miten yliopistojen opiskelijavalinnoista saadaan vähemmän kuormittavat? Yliopistot ovat kehittämässä sekä todistusvalintaa että valintakoevalintaa tutkittuun tietoon perustuen. Kehittämistyön tavoitteita ja aikataulua esitellään. Esiintymässä Tanja Juurus, projektipäällikkö, yliopistojen opiskelijavalintojen kehittämishanke 2022-2025 ja Susanna Tarkiainen, kansallinen valintakoordinaattori, OHA-Forum.

23.11.2022 klon11:30-12:00

Ohjaatko opiskelijoitasi opiskelemaan ulkomaille? Tule kuuntelemaan kokeneen opon vinkkejä! Esiintymässä Kukka Tast, Opinto-ohjaaja, Etelä-Tapiolan lukio, Oppikirjailija, Studeo.

Torstai 24.11.

Kuinka täällä voidaan – opinto-ohjaajalle taustatietoa nuorten hyvinvoinnista oman ohjaustyön tueksi 

24.11.2022 klo 10:30-11:00

Tutustu sateenkaarinuoriin ja erilaisiin tukemisen keinoihin, joilla voimme lisätä sateenkaarinuorten hyvinvointia. Esiintymässä Aleksanteri Virta, sosiaali- ja nuorisopalveluiden asiantuntija, Helsinki Pride -yhteisö ry.

24.11.2022 klo 11:30-12:00

Viivi Pentikäinen (VTM) on positiivisen psykologian valmennuksen ja hyvinvointiopetuksen asiantuntija. Hän on kirjoittanut kirjat Kukoistava kasvatus - positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen käsikirja ja Hyvinvointitaitojen kukoistava tehtäväkirja.

24.11.2022 klo 12:00-12:30

Opinto-ohjaaja Liisa Huhta etsii uutuuskirjassaan Uupuneet nuoret pärjääjät (Bazar Kustannus) syitä lukiolaisten uupumukseen, tarjoaa selviytymiskeinoja nuorille ja antaa nuoren tukemiseen vinkkejä vanhemmille. Kirjaa varten haastateltujen nuorten tarinoiden kautta välittyy elävä kuva tämän päivän lukiolaisen todellisuudesta.

24.11.2022 klo 14:30-15:00

Todistusvalinta ja valintakokeet ovat vain yksi väylä korkeakouluopintoihin. Avoimen ammattikorkeakoulun polku- ja väyläopinnot mahdollistavat vaihtoehtoisen reitin tutkinto-opiskelijaksi. 3AMK:n eli Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia ammattikorkeakoulujen opiskelijat kertovat mitä reittiä pitkin päätyivät korkeakouluopintoihin. Ohjelma sopii tulevalle hakijalle, opolle tai uutta suuntaa työelämässä hakevalle.

24.11.2022 klo 09:30-10:00

Puheenvuorossa käydään läpi lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien nuorten hyvinvointia ja opiskelukykyä kevään 2021 Kouluterveyskyselyn tulosten pohjalta. Esiintymässä Hanne Kivimäki, tutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

24.11.2022 klo 10:00-10:30

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat saattavat jäädä lukio-opiskelijoiden varjoon puhuttaessa hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Miksi toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen opiskelijat ja heidän hyvinvointinsa on vaikeaa tunnistaa yhteiskunnan rakenteissa ja miksi tämän tulisi muuttua?

24.11.2022 klo 11:00-11:30

Puheenvuorossa esitellään hyvinvointitaitojen harjoitteluun tarkoitettua Nuorten Kompassi -ohjelmaa. Ohjelmaa voidaan hyödyntää monin tavoin, kuten luokassa/pienryhmässä opettajan tai opinto-ohjaajan johdolla, osana koulupsykologin yksilötyöskentelyä, tai nuori voi käyttää ohjelmaa itsenäisesti. Esiintymässä Tetta Hämäläinen, väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto, Psykologian laitos.