Osasto 5g49

Xamk - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Xamk eli Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa 62 AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta ja 27 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Englanninkielisiä AMK-tutkintoon johtavia koulutuksia on 5 kpl. Lisäksi Xamkissa on Suomen suurin avoin AMK. Opiskelijoita Xamkissa on 9300.

Xamkissa voit valita erilaisia opintoväyliä elämäntilanteesi mukaan ja opiskella ajasta ja paikasta riippumattomissa opiskeluympäristöissä. Sinulla on myös erinomaiset mahdollisuudet kansainvälistyä opintojen kautta. Xamkissa kampuksenasi on koko maailma.

Xamkissa opinnot ovat käytännönläheisiä ja yhteistyö työelämän kanssa avaa mahdollisuuden verkostoitua tulevan työpaikan kanssa jo opiskeluaikana. Xamkista valmistuneet ovat alansa parhaita osaajia. Sellaiset myös työllistyvät hyvin.