Osasto 5h29

Metsäkoulutus

Metsäkoulutus ry kokoaa yhteen metsäalan koulutuksen järjestäjät kaikilta koulutusasteilta, opiskelijat ja työelämän toimijat. Yhdessä kehitämme metsäalan koulutusta ja sen vetovoimaa.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää metsä- ja biotalousalan koulutusta valtakunnallisesti vastaamalla työnantajien, yrittäjien, työntekijöiden ja opiskelijoiden osaamistarpeisiin. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on lisätä alan tunnettuutta ja verkostoitumista siten, että kehitetään eri koulutustasojen sisäistä ja välistä yhteistyötä sekä työelämäyhteistyötä. Tule mukaan toimintaan ja verkostoon vaikuttamaan metsäalan koulutuksen kehittämiseksi. http://www.metsakoulutusry.fi