Siirry sisältöön
OSKU ry

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry

Mikä saa teidät vuodesta toiseen palaamaan Studia-messuille?

Palaamme joka vuosi, koska pääsemme Studiassa kohtaamaan hyvin tärkeää kohderyhmäämme, eli nuoria ammatillisia opiskelijoita ja ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneita.

Millaisia tavoitteita te vuosittain asetatte osallistumiselle? Miten ne ovat toteutuneet?

Asetamme tavoitteita juuri ammatillisten opiskelijoiden kohtaamiseen sekä jäsenhankintaan. Yleisesti tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Ammatillisten opiskelijoiden osallistuminen tapahtumaan vaihtelee vuosittain.

Mikä tekee Studiasta ainutlaatuisen?

Studia on ainutlaatuinen, koska kohtaamme tapahtumassa laajalti eri taustoista tulevia ammatillisia opiskelijoita ja ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneita.

Miten Studian järjestelyt ovat kohdallanne sujuneet?

Järjestelyt ovat onnistuneet osaltamme yleensä hyvin!

Millainen merkitys messujen aikaisilla kohtaamisilla on teidän toiminnallenne?

Kohtaamme ammatillisia opiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneita toiminnastamme. Pystymme myös olemaan tukena niille, jotka etsivät itselleen jatkoa ammatillisen koulutuksen jälkeen.

Millainen rooli teillä on jatkuvan oppimisen sisällöissä?

Olemme yhdessä kehittämässä jatkuvan oppimisen periaatteita ja toimintatapoja valtakunnallisesti ministeriön ja muiden sidosryhmien kanssa.